Bilde av rutetider klokke
Mandag - Torsdag
Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
07:00 07:02 07:05 07:10
07:20 07:22 07:25 07:30
07:40 07:42 07:45 07:50
08:00 08:02 08:05 08:10
08:20 08:22 08:25 08:30
08:40 08:42 08:45 08:50
09:00 09:02 09:05 09:10
09:20 09:22 09:25 09:30
10:15 10:17 10:20 10:25
10:45 10:47 10:50 10:55
11:15 11:17 11:20 11:25
11:45 11:47 11:50 11:55
12:15 12:17 12:20 12:25
12:45 12:47 12:50 12:55
13:45 13:47 13:50 13:55
14:15 14:17 14:20 14:25
14:45 14:47 14:50 14:55
15:15 15:17 15:20 15:25
15:45 15:47 15:50 15:55
16:15 16:17 16:20 16:25
16:45 16:47 16:50 16:55
17:15 17:17 17:20 17:25
Bilde av rutetider klokke
Fredag (F) og Lørdag (L)
Kirkelandet Innlandet Nordlandet Gomalandet
07:00(F) 07:02(F) 07:05(F) 07:10(F)
07:20(F) 07:22(F) 07:25(F) 07:30(F)
07:40(F) 07:42(F) 07:45(F) 07:50(F)
08:00(F) 08:02(F) 08:05(F) 08:10(F)
08:20(F) 08:22(F) 08:25(F) 08:30(F)
08:40(F) 08:42(F) 08:45(F) 08:50(F)
09:00(F) 09:02(F) 09:05(F) 09:10(F)
09:20(F+L) 09:22(F+L) 09:25(F+L) 09:30(F+L)
10:15(F+L) 10:17(F+L) 10:20(F+L) 10:25(F+L)
10:45(F+L) 10:47(F+L) 10:50(F+L) 10:55(F+L)
11:15(F+L) 11:17(F+L) 11:20(F+L) 11:25(F+L)
11:45(F+L) 11:47(F+L) 11:50(F+L) 11:55(F+L)
12:15(F+L) 12:17(F+L) 12:20(F+L) 12:25(F+L)
12:45(F+L) 12:47(F+L) 12:50(F+L) 12:55(F+L)
13:45(F+L) 13:47(F+L) 13:50(F+L) 13:55(F+L)
14:15(F+L) 14:17(F+L) 14:20(F+L) 14:25(F+L)
14:45(F+L) 14:47(F+L) 14:50(F+L) 14:55(F+L)
15:15(F+L) 15:17(F+L) 15:20(F+L) 15:25(F+L)
15:45(F+L) 15:47(F+L) 15:50(F+L) 15:55(F+L)
16:15(F+L) 16:17(F+L) 16:20(F+L) 16:25(F+L)
16:45(F+L) 16:47(F+L) 16:50(F+L) 16:55(F+L)
17:15(F+L) 17:17(F+L) 17:20(F+L) 17:25(F+L)
17:45(F+L) 17:47(F+L) 17:50(F+L) 17:55(F+L)
18:15(F+L) 18:17(F+L) 18:20(F+L) 18:25(F+L)
18:45(F+L) 18:47(F+L) 18:50(F+L) 18:55(F+L)
19:15(F+L) 19:17(F+L) 19:20(F+L) 19:25(F+L)
19:45(F+L) 19:47(F+L) 19:50(F+L) 19:55(F+L)
20:15(F+L) 20:17(F+L) 20:20(F+L) 20:25(F+L)
20:45(F+L) 20:47(F+L) 20:50(F+L) 20:55(F+L)
21:15(F+L) 21:17(F+L) 21:20(F+L) 21:25(F+L)
21:45(F+L) 21:47(F+L) 21:50(F+L) 21:55(F+L)
22:15(F+L) 22:17(F+L) 22:20(F+L) 22:25(F+L)

Sundbåtsafari

Sundbåtsafari består av et hefte med spørsmål fra hver øy og selvfølgelig artige spørsmål om Sundbåten. Heftet ligger om bord i båten og tilgjengelig for våre passasjerer. Du løser bare vanlig sundbåtbillett!

Sundbåtsafari

Havnesightseeing

Som verdens eldste selskap for kollektivtransport representerer Sundbåtene noe helt spesielt i byens historie og i hjertet til kristiansunderen.

Havnesigthseeing