Fortsatt gratis å reise med Sundbåten. Merk at 13.15 utgår grunnet ekstra vasking om bord!

Gode trafikktall for Sundbåten i sommer. Spennende tider i møte og vi gleder oss til fortsettelsen.