April og vårnytt!

Møt våren på havna. Ta en rundtur i lunsjen eller kom om bord til oss på gratislørdagen?
Det er mange arrangement utover våren hvor Sundbåten og bylivet bør friste!