Hva skjer - rutetilbudet er innstilt fra 16. mars til over påske grunnet den krevende situasjonen

Sundbåtvesenet opplever en krevende situasjon de neste ukene med å ivareta publikum og ansatte. Vi innstiller rutetilbudet til over påske. 

Vi går aktivt inn i krigen mot Covid-19 og håper våre passasjerer og alle sundbåtvenner viser forståelse for vår beslutning.
Vårt mannskap vil de nærmeste ukene jobbe med oppgaver knyttet til vedlikehold.


Gratis rutebåt

"Byen som regional motor" i regi av Møre og Romsdal Fylke har bevilget midler, etter søknad fra Kristiansund kommune, til å teste ut fullskala gratis sundbåt; gratis alle dager, mandag-lørdag, i en prøveperiode på 1/2 år, fra september 2019 til og med februar 2020! Etter fire måneder med prosjektet viser passasjertallene for september og oktober at vi har en over dobling i antall reisende over sundet!
NYHET 17.01.19. Byen som regional motor bidrar slik at vi kan kjøre prosjektet t.o.m. mai! Vi håper byens politikere ser verdien av at gratis sundbåt handler om byutvikling, folkehelse, miljø og inkludering!