Kjekt å vite om Sundbåten

Ikon - bølger

Sundbåten er verdens eldste kollektivtransportselskap, i kontinuerlig drift siden 11. november 1876.

Ikon - bølger

Grønt skrog med gul fenderlist er de gamle fargene for offentlig skyss. Sundbåten den eneste som fortsatt har disse fargene.

Ikon - bølger

I året 1943-44 transporterte Sundbåtvesenet 2.635.900 passasjerer. Dette er fremdeles er den årlige rekorden.

Ikon - bølger

Sundbåten har fraktet mer enn 132 millioner passasjerer, snart 133 millioner, over havna.

Ikon - bølger

Sundbåtens utseilte distanse på havna tilsvarer en jordomseiling hvert 1,5 år.

Ikon - bølger

Motoren i MS Angvik har i 2023 gått 32.000 timer. Den var ny i 2014. Hvis Angvik hadde gått disse timene i 6 knop uten å stanse for anløp, ville det blitt en distanse på 192.000 NM (355.584 Km), tilsvarende 9 ganger rundt jorda.

Les om båtene

Dagens og tidligere sundbåter

Se båtene