Spørreundersøkelse om ny ruteplan – Takk for hjelpen!

I første kvartal 2023 skal vi utvide ruten og innføre nye rutemønster og -tider. Nedenfor ser du noen av resultatene fra spørreundersøkelsen.

Hensikten med spørreundersøkelsen var å få gode data for å fastsette rutetider og rutemønster. Sammen skal vi forme fremtidens rutetilbud.

Takk til alle 426 som ga innspill!