Spørreundersøkelse – vi trenger din hjelp!

I første kvartal 2023 skal vi utvide ruten og innføre nye rutemønster og -tider. Vil du påvirke og si din mening, så setter vi stor pris på det.

Vi håper du vil bruke et par minutter til å svare på spørsmålene.

Hensikten er å få gode data for å fastsette rutetider og rutemønster. Sammen skal vi forme fremtidens rutetilbud!

På forhånd takk fra alle oss i Byens Sjel.

 

Svar på spørsmålene!