MS Nordsund – Velkommen tilbake!

En lang og tidkrevende prosess er over, og i dag kan vi endelig ønske MS Nordsund velkommen tilbake under opprinnelig rederiflagg i KKS.

I dag overtok KKS formelt eierskapet, og vi gleder oss veldig til det vi skal igjennom i tiden som kommer.


I tiden fremover skal hun tilbake på historisk grunn for oppgradering, og hvilken lokasjon er da mer historisk riktig enn nettopp inne i Sterkoder hallen. Melkvikan Næringspark stiller med plass, vi er evig taknemmlig. Vi kommer tilbake med de planene vi har for fartøyet.

 

Hun er det siste passasjerfartøyet som var bygget ved Storvik Mekaniske verksted. Kontrahert og bygget for nettopp KKS, og satt i drift i 1965.

 

Kaptein på første tur og under dåpen var forøvrig Alfred Berge.

 

I 2023 representerer hun alt vi skal ivareta gjennom vår drift:

  • Bærekraft og gjenbruk.
  • Kulturminnet KKS
  • Lokalhistorisk verdi.
  • Kollektivselskapet KKS

Fartøyet har den siste tiden vært i eie av Vestlandske Trafikk AS, som sammen med lokale aktører og leverandører har gjort et stort arbeid for å sikre en fremtid for fartøyet.

 

Vestlandske Trafikk AS er fra før av en stabil og viktig leverandør av operative tjenester til KKS, og har vært det gjennom mange år. På lik linje med mange andre aktører og leverandører, så er vi helt avhengig av slike for å kunne opprettholde vår drift, både på havna og den senere tid til Grip.

 

Her er det bare å rette en stor takk til alle som har bidratt så langt, et arbeid som resulterte at vi har fått de avklaringer vi trengte med Sjøfartsdirektoratet for grunnlaget og prosessen videre. Og dermed også muligheten til selve anskaffelsen og eierskiftet.

 

En stor takk til Sjøfartsdirektoratet lokalt, samt fagavdelingen i Haugesund som konstruktivt og konkret har vært en støttespiller og rådgiver i prosessen.

 

Takk også til Scandinavian Broking Services As for faglig bistand som tredjepart ifm. eierskiftet. Forøvrig samme megler som bistod KKS under anskaffelsen av MS Kvikk som brukes i Gripruta.


Og til slutt, takk til vår eier, ansatte og en hel organisasjon som ser fremover!
Og til styret i KKS som har jobbet med dette over tid!
I en fremtid hvor vi skal og må løse en del oppgaver innen fremtidig transportbehov.

 

For Byens Sjel.

 

Se også vår tidslinje over tidligere sundbåter.