Åpning av Melkvikan sundbåtanløp

Et enstemmig hovedutvalg for plan og byggesak vedtok i dag åpning av det nye anløpet i Melkvikan.

Vi vil komme med mer detaljert informasjon om åpningsdato, innfasing og rutetabeller innen kort tid.
Vi gleder oss til å endelig få dette tilbudet på plass, til det beste for befolkningen, næringslivet og tilreisende.
Vi ser frem til å bygge et enda bedre kollektivtilbud i tiden som kommer.

Gratulerer Kristiansund!

 

Oppdatering 31.10.2023:

ÅPNINGSDATO ER SATT TIL 13.11.2023

Vi kommer til å bruke hele neste uke til å informere om nytt rutemønster og nye rutetider, så her er det bare å følge med.
Informasjon vil bli delt om bord, på vår nettside, i sosiale medier, media og andre relevante arenaer.