Styrerepresentanter

  • Styreleder Arne Grødahl

  • Nesteleder Linn Runa Schnell Kvalvåg

  • Styremedlem Ole Magne Flatø

  • Styremedlem Torill Skog

  • STYREMEDLEM Kjell Dahl