Styrerepresentanter

  • Styreleder Arne Grødahl

  • Nesteleder Linn Runa Schnell Kvalvåg

  • Styremedlem Ole Magne Flatø

  • Styremedlem Arild Dybå-Eidem

  • STYREMEDLEM Kjell Dahl