Sundbåtens historie

Så langt tilbake som vi kjenner, har det bodd folk på Kristiansunds øyer. De levde av det de fikk fra havet. Men det var trelasthandelen som skapte grunnlaget for den første veksten. Sent på 1600-tallet lærte folk å tilvirke klippfisk. Den kunnskapen la grunnlaget for over 200 år med velstand.

 

Starten på 1800-tallet

Transportbehovet mellom byens øyer har alltid vært stort og mange hadde sin egen båt som de rodde for å kommer seg over sundet. Etter hvert som innbyggertallet økte utover på 1800-tallet begynte «fergemenn» å trafikkere mellom sundene. Disse fraktet også varer. 

Dette ble etter hvert god butikk, og kommunen bestemte seg for å ansette kommunale fergemenn. På midten av 1800-tallet begynte byens innbyggere å ønske seg noe bedre komfort enn det var å sitte i en robåt i all slags vær.

Første båt i trafikk

Kjøpmenn i byen etablerte i 1875 Kristiansund Dampbåtsamlag og den 18. november 1876 satte selskapet sin første båt inn i trafikk. Den het Kvik. Snart etter fulgte to båter til, Rap og Fram. Folk kalte de tre båtene "sundbåter". Selskapet var en suksess fra første stund!

Første verdenskrig

Under første verdenskrig fikk selskapet økonomiske vansker. Høye kullpriser og billettpriser som ikke strakk til førte til at Kristiansund Dampbåtsamlag måtte gi opp og kommunen tok over driften og en flåte på 6 båter. Navnet ble endret til Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen. 

Fra 1918 ble selskapet administrert av havnemyndighetene. I 2001 ble Sundbåtvesenet et KF, eid av Kristiansund kommune, og havnevesenet ble interkommunalt og har ikke lengere noe med sundbåtdriften å gjøre. Kristiansund og Nordmøre havn er i viktig samarbeidspartner for Sundbåten.

Andre verdenskrig

I slutten av april 1940 ble Kristiansund sterkt skadet av tysk bombing og en sundbåt sank ved en av moloene. Under krigen gikk båtene fast til steder utenfor havna. I året 1943-44 transporterte Sundbåtvesenet 2.635.900 passasjerer, noe som fremdeles er den årlige rekorden. 

I 1951 erstattet selskapet myntbillettene ("pollettene") med papirbilletter, og den siste dampbåten ble tatt ut av drift.

Bilen blir konkurrent

I 1958 ble en ny "Rapp" bygget. Den trafikkerer fremdeles havna. I mange år mistet selskapet passasjerer. Hovedgrunnen var at folk hadde råd til å kjøpe sin egen bil. Stadig flere mennesker bodde og arbeidet også utenfor havneområdet. Heldigvis har denne trenden snudd de siste årene. I 1997 valgte byens innbyggere Sundbåten som sitt kulturminne. 

I 2005 bygget selskapet den første nye båten på 40 år. Den heter "Angvik". Sundbåten har vært "byens hjerte" i over 142 år og fraktet over 130 millioner passasjerer over havna.

Sundbåten i dag

Siden 1876 har båtene vært i fart på havna i Kristiansund. 

I 2017 vedtok byens politikere at båten skal være gratis for reisende på lørdager, et populært tiltak som bidrar til å skape økt aktivitet i sentrum på lørdager. Antall reisende på lørdager har økt kraftig, en tredobling!!

Fra september 2019 og hele 2020 tester selskapet ut fullskala gratis rutetilbud. Prosjektet gjennomføres med midler fra Møre og Romsdal Fylke og "Byen som regional motor". 
Ved inngangen av desember 2019 notere vi en dobling i antalle reisende! Gratis sundbåt handler om mye mer enn Sundbåten; det handler om miljø, byutviklng og folkehelse!

Sundbåtvesenet har driftsansvaret for Framnæs. Båten ble bygget av Stiftelsen Framnæs som fortsatt står som eier av båten. Båten er en etterligning i av den gamle «ferga» som trafikkerte som sundbåt fra 1917 til 1951. I likhet med Angvik kan Framnæs leies til selskap og charter på havna og i Nordmørsfjordene.

Årlig frakter båtene ca. 95 000 - 120 000 passasjerer over havna. Kristiansunds beliggenhet, hvor byen ligger på ulike øyer, gjør det fortsatt attraktivt å bruke sjøen som ferdselsåre. Selskapet har nylig deltatt i et forprosjekt som har sett på mulige løsninger for batteridrevet båtdrift og en mulig utvidelse av rutetilbudet. Sundbåtvesenet ser med optimisme på fremtiden med økt fokus på miljøvennlig transportløsninger og nye etableringer rundt byens flotte havnebasseng

 

Våre båter

I dag har vi to båter i flåten vår. Angvik fra 2005 og Framnæs fra 2012. Framnæs er en etterligning av den gamle Framnæs "ferge", som trafikkerte som sundbåt fra 1916-1951. Framnæs eies av Stiftelsen Framnæs og driftes av Sundbåtvesenet.

MS Angvik

Fakta om MS Angivk

 • Byggeår 2004

 • Verft Grufia shiprepari yard, stetting, Polen

 • Lengde 15,6

 • Bruttotonn 70

 • Motor Volvo Penta

 • Fart 8 knop

 • Fasiliteter Av-utstyr, flatskjerm, pentry, soldekk

 • Passasjerer 50

MS Framnæs

Fakta om MS Framnæs

 • Byggeår 2012

 • Verft Klevset Båt og industriservice

 • Passasjerer 47

 • Lengde 17,25

 • Bruttotonn 70

 • Motor Volvo Penta

 • Fart 7 knop

 • Fasiliteter Benker av eik og teak, hoveddekk av tre, dørk i salong, mikrofon, toalett. Framnæs er en etterligning "ferga" som trafikkerte som sundbåt fra 1916 til 1951.

MS Rapp

Fakta om MS Rapp

 • Byggeår 1958

 • Verft Rena Verft & Dokk, reder Ole Flakke

 • Passasjerer 65

 • Lengde 15,4

 • Bruttotonn 50

 • Motor Cummins, 6 sylender 203 HK

 • Fart 8 knop

 • Fasiliteter Tradisjonell innredning, tre/teak. Megafon.

 • Ansvar for båten Foreningen Sundbåten Rapp

Selskapet

Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og Nordmøre. 

 

Rederiet er et kommunalt foretak som drifter båtene Angvik og Framnæs (Framnæs er eid av Stiftelsen Framnæs). Selskapet har tre faste ansatte og en vikarstab bestående av skippere, lettmatroser og lokalguider. Selskapet utfører også tilsyn og vedlikehold fire anløpskaier. 

Rutetrafikken er basis for selskapet og de siste årene har passasjertrafikken økte betraktelig.  Selskapets kommersielle produkt har hatt en solid økning de siste 10 årene med gode produkter på havnesightseeing og dyktige lokalguider. Merkevaren står sterkt og gode suvenirprodukter er etablert.