Gjeldende priser/satser fra 01.01.2021

Betaling kun med bankkort

Voksen

 • Enkelbillett gyldig i 1 time

  20,-

 • Dagskort

  40.-

 • Månedskort

  400.-

Honnør

 • Enkelbillett gyldig i 1 time

  20.-

 • Dagskort

  30,-

 • Månedskort

  300.-

Barn og ungdom under 18 år

 • Barn og ungdom under 18 år reiser gratis med Sundbåten

INFORMASJON OM PRISER 2021:

 

Hovedutvalget for næring og omstilling i Kristiansund Kommune vedtok 28.04.2021 følgende: 

 

Barn og ungdom under 18 år reiser gratis med Sundbåten i hele 2021!

 

Sundbåten er gratis for alle reisende på fredag og lørdag i perioden 01.05.21 - 31.08.21.