Gjeldende priser/satser fra 01.01.2021

Betaling kun med bankkort

Voksen

 • Enkelbillett gyldig i 1 time

  20,-

 • Dagskort

  40.-

 • Månedskort

  400.-

Honnør

 • Enkelbillett gyldig i 1 time

  20.-

 • Dagskort

  30,-

 • Månedskort

  300.-

Barn (6 - 16 år)

 • Enkelbillett gyldig i 1 time

  20,-

 • Dagskort

  30.-

 • Månedskort UNG

  200.-

Barn under 6 år

 • Barn under 6 år reiser gratis med Sundbåten

INFORMASJON OM KLIPPEKORT: 

Sundbåten har vært gratis for alle reisende i over 1,5 år.

Dette har vært et tiltak finanisert av KKS, eier og fylket som har kommet alle reisende til gode, også de som hadde klippekort ved igangsettelse av dette prosjektet. 

Som en følge av innføring av betaling 01.01.2021, vil det ikke være mulig å benytte gamle klippekort. 

Vi håper på forståelse fra våre reisende knyttet til  dette.