Covid - 19 tiltak!

Vi oppfordrer alle våre reisende til å sette seg inn i og etterleve våre Covid 19 tiltak. 

13:15 avgangen utgår alle dager grunnet Covid - 19 renhold. 

Vi vil i løpet av første kvartal innføre selbetjent betalingsløsning på Sundbåten Angvik. Grunnet restriksjoner og pålagte krav som følge av COVID - 19, vil vi i en overgangsfase være ombord og bistå med manuell betaling med bankort, samt informasjon til våre passasjerer.