Hva skjer - Gratis sundbåt har dobblet antall reisende over sundet. Se også Julerute 2019.

Gratis rutabåt

"Byen som regional motor" i regi av Møre og Romsdal Fylke har bevilget midler, etter søknad fra Kristiansund kommune, til å teste ut fullskala gratis sundbåt; gratis alle dager, mandag-lørdag, i en prøveperiode på 1/2 år, fra september 2019 til og med februar 2020! Etter to måneder med prosjektet viser passasjertallene for september og oktober at vi har en over dobling i antall reisende over sundet!


Julerute 2019

Tirsdag  24. desember, kl. 08.00 - 13.15
Ingen rutebåt 1. og 2. juledag

Fredag 27. desember, kl. 09.30 - 16.45

Lørdag 28. desember, kl. 09.30 - 16.45

Mandag 30. desember, kl. 09.30 - 16.45
Tirsdag 31. desember, kl. 09.30 - 16.45
1. nyttårsdag ingen rutebåt.


Suvenir 

Vårt kuule gule kaffekrus kr 150,-
Bærenett kr 150,-
Buff kr 50,-
Gavekort kr 220,-


Selges om bord fra vår VIPPS-butikk, 11 28 36, under fanen "suvenir".