Hva skjer - januar. Prosjekt gratis båt, "Byen som regional motor" i regi av Fylket forlenger prosjektet t.o.m. mai. HURRA!

Gratis rutabåt

"Byen som regional motor" i regi av Møre og Romsdal Fylke har bevilget midler, etter søknad fra Kristiansund kommune, til å teste ut fullskala gratis sundbåt; gratis alle dager, mandag-lørdag, i en prøveperiode på 1/2 år, fra september 2019 til og med februar 2020! Etter fire måneder med prosjektet viser passasjertallene for september og oktober at vi har en over dobling i antall reisende over sundet!
NYHET 17.01.19. Byen som regional motor bidrar slik at vi kan kjøre prosjektet t.o.m. mai! Vi håper byens politikere ser verdien av at gratis sundbåt handler om byutvikling, folkehelse, miljø og inkludering!Suvenir 

Vårt kuule gule kaffekrus kr 150,-
Tre-båt, vår lille "maskott" kr 400,-
Buff kr 50,-

Selges om bord fra vår VIPPS-butikk, 11 28 36, under fanen "suvenir". Mætt & Go har også alle våre produkter.