article

~ Bli plikthugger ~

Bli med om bord og gi din støtte til verdens eldste selskap for kollektivtransport! Vi tilbyr ulike løsninger fra reklame om bord til støttespillere i enkelte prosjekt m.m.

Vi tilbyr reklameplasser om bord i båtene og på nettsted vårt. Vi har også enkelte prosjekter og kampanjer som din bedrift kan være med å løfte frem.

Kristiansund og Nordmøre havn bidro i 2011 til at vi fikk oppgardert informasjonskiltene på smatlige anløp - tusen takk!