article

~ Sundbåtens støttespillere ~

Caverion har fulgt oss siden Sundbåten MS Angvik kom på havna, hvor de har bidratt med elektriske installasjoner. I dag er de vår Plikthugger. Kjennetegnet for en plikthugger er at de er en solid støttespiller for Sundbåtvesenet, akkurat slik de ekte plikthuggere var det for sundbåtføreren.

For oss representerer Caverion sin støtte et verdifult bidrag til vårt arbeide med videreutvikle båtene. Gjennom å bruke begrepet plikthugger, ønsker Sundbåtvesenet også å fortelle historien om de ekte plikthuggere som i mange år var sliterne om bord i båtene. Plikhuggern tok bileltter, passet på dampkjelen, gode rent, fortøyde etc.

Ordet plikthugger kommer opprinnelig fra det militære, "å ha plikten". Det var han som bl.a. hadde ansvaret for å hugge tak i kaia når båtene skulle fortøye. Da hadde du "plikten".

 Les mer om Caverion