article

~ Selskapet ~

Sundbåtvesenet skal sikre og videreutvikle Sundbåtens posisjon som kollektivt transportselskap, kulturminne og opplevelsesleverandør i Kristiansund og Nordmøre. Selskapet er et kommunalt foretak.

Selskapet  har tre årsverk, to skippere og daglig leder. De faste skippere betjener ruta og utfører daglig tilsyn med båtene og kaier (pongtonger). Vedlikeholdsarbeidet planlegges i samarbeid med selskapets serviceleverandør.
Vikarer er knyttet til selskapet i forbindelse med ekstrakjøring, charter og ferieavvikling. Et guidekorps på 5-8 personer er også tilknyttet selskapet og benyttet til selskapts havnesightseeing. Selskapet drifter båtene Angvik og Framnæs.